2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2022 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2021 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2020 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2019 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas 

2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas 

2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas 

2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas 

2018 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas 

2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2017 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2017 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2017 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2016 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2016 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2016 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2016 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas
2015 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas
2015 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2013 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas
2013 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas
2013 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas
2013 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

2012 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas
2012 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas
2012 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Balansas
2012 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Balansas

Balansas

2011 metų metinio balanso finansinių ataskaitų rinkinys:
20VSAFAS 4 priedas
Pažyma – priedas prie FBA
Balanso aiškinamasis raštas

Back to top