Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo aprašas ir jo priedai (žiūrėti daugiau)

Nuostatai

Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro nuostatai parsisiųsti

Sprendimai

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  2014 m. rugsėjo 15 d.  sprendimas Nr. T2-200 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl kainų už atlygintinai teikiamas paslaugas Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre nustatymo“ pakeitimo parsisiųsti

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T2-56 „Dėl  kainų už atlygintinai teikiamas paslaugas  Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre nustatymo“  parsisiųsti

Tvarkos, aprašai

Asmens duomenų apsaugos taisyklės parsisiųsti

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro privatumo politika

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro vidaus darbo tvarkos taisyklės

Vidaus kontrolės įgyvendinimo Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tvarkos aprašas

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre mokėjimo taisyklės parsisiųsti
Prašymas dėl degalų kompensavimo​ parsisiųsti

Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas parsisiųsti

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro direktoriaus pavaduotojo pareigybei konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas parsisiųsti Priedai: pretendento anketa parsisiųsti, pasižadėjimas parsisiųsti

 

Back to top