Klaipėdos miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio taryba, norėdama išsiaiškinti kolegų poreikius, pirmomis 2022 m. balandžio mėnesio dienomis atliko virtualią apklausą „Į pagalbą jaunajam kolegai“ ir ją aptarė metodinio būrelio susirinkime. Joje kviesti dalyvauti ne tik jaunieji, bet ir įvairią darbo patirtį turintys grupės nariai. Atsiliepusių respondentų darbo stažo mokykloje skalė siekia nuo 6 mėnesių iki 40 metų, tad ir apklausos rezultatai labai įvairūs. Pasmalsavę, ar studijas baigę mokytojai jautėsi tinkamai pasiruošę darbui, išgirdome aiškų atsakymą – „iš dalies“. Akivaizdu, kad netolygus teorinių ir praktinių žinių santykis, psichologinis pasirengimas nėra tinkamas. Kolegos įvardina, kad labai trūko praktinių patarimų, kaip išdėstyti medžiagą, kaip valdyti klasę ir kita. Tenka pripažinti, kad tenka ir šiandien daug mokytis iš kolegų, bendradarbių ir mokytis nuolat. Tad paklausti, kokio tipo lektorių norėtų išgirsti, daugelis atsakė vienbalsiai – mokytojų praktikų, akademinės bendruomenės asmenybių. Atsakymus pateikė 30 lietuvių kalbos mokytojų. Ši apklausa – tik vienas iš būdų įsiklausyti į bendruomenės poreikius ir juos atliepti.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Vaida Jokšienė
Back to top