Spalio 26 d. įvyko neeilinė konferencija, kuri buvo skirta dorinio ugdymo Lietuvoje 30-mečiui paminėti. Klaipėdos dorinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių tarybos kartu su Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru susitelkė ir suorganizavo nuotolinę konferenciją. Sulaukėme gausaus dalyvių skaičiaus, prisijungė 73 klausytojai. Tarp jų buvo gausus būrys garbingų svečių, iškilių asmenybių. Gražiu pranešimo pavadinimu „Kaip nenustoti vilties sėjant“ konferencijoje savo įžvalgomis dalinosi Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, vyskupas Amvrosijus Fedukovič parengė pranešimą apie mokytojų vertybes bei pašaukimą. Juo pasidalino Tatjana Solomonik-Pankrašova, Trakų vyskupo Amvrosijaus padėjėja švietimo veiklos klausimais, Europos humanitarinio universiteto Humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorė. Apie etikos dalyko aktualijas per tris dešimtmečius ir paties mokytojo vertybių transformacijas pranešime „Mintis-Žodis-Veiksmas“ dalinosi Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos etikos mokytoja Rasa Gelčienė. Buvo malonu, kad prie konferencijos pranešėjų prisijungė dvi šaunios Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos mokinės Neda Gedminaitė ir Rugilė Kaikarytė. Jos pristatė atliktą savo tyrimą „Šiuolaikinis jaunimas ir vertybių svarba jų formavimuisi“. Mokinėms pasiruošti padėjo jų tikybos mokytoja dr. V. Lileikienė. Klaipėdos miesto etikos ir tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkės Neringa Kasradze ir Edita Raubaitė pristatė projektus „Gėrio knyga“, „Vilties širdys“ ir „Vilties laiškai“. Šie projektai sulaukė didžiulio susidomėjimo ir buvo gausūs dalyvių skaičiumi bei džiugino įgyvendintais prasmingais darbais. Konferencijos paskutinis pranešėjas, filosofas, rašytojas dr. Liutauras Degėsys, dalinosi savo įžvalgomis „Tikėjimas – nepasitikėjimas tikrove ir viltis“. Jis pabrėžė, kaip svarbu žmogui filosofuoti ir užduoti sau ne visada patogius, bet būtinus mūsų pačių gilesnėms transformacijoms klausimus.

                           Konferencijos metu buvo pasveikinti ir pagerbti dorinio ugdymo mokytojai padėkos raštais. Mokytojus sveikino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Kazakauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Jankauskienė, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro direktorė Raimonda Stirbienė. Konferenciją papuošė savo muzikiniais sveikinimais Klaipėdos dekanas kun. Rolandas Karpavičius. Taip pat stebėjome Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos 6 „alfa“ klasės mokinių kompoziciją „Iš Tavo rankų“ (parengė mokytoja Lina Maurienė), o giesmėmis širdį virpino Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos mokinių vokalinis ansamblis (vadovė Ina Zagvozdina). Skambant Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių tautinės muzikos ir šokių ansamblio „Žemaitukas“ atliekamai muzikai (vadovė Milda Damalienė) kompiuterių ekranuose matėme visų dirbančių ir jau į užtarnautą poilsį išėjusių Klaipėdos dorinio ugdymo mokytojų vardus ir pavardes, taip atiduodami kiekvienam mokytojui didžiulę pagarbą.

Ypač esame dėkingi konferencijos organizatoriams ir šio renginio vedėjoms Editai Raubaitei, Neringai Kasradze ir Julijai Patrovai. Einant link šios konferencijos teko įveikti įvairiausius iššūkius, bet visada yra „trečias kelias“, kuris atveda ten, kur būtina atsirasti.

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė Silvija Simpukienė

Back to top