• Home
  • KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI
Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo aprašas ir jo priedai  1 priedas (Pedagoginių darbuotojų KTP forma)      2 priedas(KPKT Metodinės dienos forma).doc   3 priedas (KPKT konferencijos, forumo forma)      4 priedas (renginio dalyvių registracijos ir mokejimų žiniaraštis)   5 priedas (renginio dalyvių apklausos anketa)     6 priedas (žalia pažyma) 7 priedas (Mokyklos ilgalaikės kvalifikacijos…

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO 2021 M. LAPKRIČIO MĖNESIO DARBO PLANAS   PLANUOJAMI KVALIFIKACINIAI RENGINIAI   Kontakto metu dalyviai privalo laikytis LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo, LR Vyriausybės nutarimų ir operacijų vadovo galiojančių teisės aktų nuorodų ir nurodymų, sprendimų dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo dėl COVID-19 ligos.…

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Back to top