Klaipėdos miesto neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (muzikos mokyklų) direktorių pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir mokytojų metodinis būrelio tarybos iniciatyva Klaipėdos Jeronimo Kačinsko ir Juozo Karoso muzikos mokyklų gražios kolegialios partnerystės dėka spalio 26 d. nuotoliniu būdu (Zoom ir Youtube skaitmeninėse erdvėse) organizuota metodinė diena „Kūrybiškumo ugdymas ir saviugda. Paieškos ir atradimai“. Į ją įsijungė nemažas būrys dalyvių ir pranešėjų – minėtų mokyklų visų kvalifikacinių kategorijų muzikos ir šokių mokytojų, vadovų. Virš šimto dalyvių turėjo galimybę stebėti mokytojos ekspertės Tamaros Žagarienės atvirą pamoką „Rankų pastatymas ir užduočių atlikimas pirmosiomis fortepijono pamokomis“, vyresniosios mokytojos Julijos Zvėrkienės atvirą pamoką „Vaikų harmoninės klausos ir ritmo lavinimas ansamblinio dainavimo metu“, mokytojos Erikos Kripienės atvirą pamoką „Balso aparato taisyklingas valdymas: laikysena, kvėpavimas ir pozicijos vienodumas registruose“. Pranešėjai gvildeno dalykines profesines temas: mokytoja Gaivilė Simaitytė (pranešimas „Auftaktas. Jo reikšmė ir naudojimas atliekant muzikos kūrinius“), mokytoja ekspertė Vilija Revutienė (pranešimas „Frederikas Šopenas – pianistas, pedagogas“), mokytoja ekspertė Irina Skirsgilienė (pranešimas „Pirmieji pedalizacijos įgūdžiai, grojant fortepijonu“). Itin aktualia tema – nuotolinio ugdymo procesas ir galimybės – pasisakė vyresnioji mokytoja Aistė Ruškienė (pranešimas „Nuotolinės klasikinio dainavimo pamokos kūrybiškai naudojant  technologijas“), mokytoja ekspertė Vaiva Purlytė (pranešimas „Mokytojo dabartinės darbo galimybės muzikos mokymo srityje“), mokytoja metodininkė Virginija Babaliauskienė (pranešimas „Darbo su mokiniais virtualiu būdu privalumai“) ir mokytojas ekspertas Robertas Užgalis (pranešimas „Konkursai ir festivaliai pandemijos laiku: ir prieš. Sprendimo būdai ir nauda“). Vyresnioji mokytoja Vilma Senkutė pranešime „Motyvacija – sėkmingo darbo pagrindas“ ir mokytoja Edita Dobrovolskienė pranešime „Kūrybiškumo ugdymas fortepijono pamokose“ dalinosi kitais aktualiais atradimais dirbant su mokiniais. 

Dėkingi už tarpusavio bendradarbiavimą, organizuojant metodinę dieną, ir partnerystę mokytojams Vaivai Purlytei, Jurgitai Kaubrienei, Irmai Keinienei, Pauliui Stonkui, Mariui Lingveniui.

Back to top