Nr. Pavadinimas Nuoroda
1 Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/1mbklp/
2 Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriaus pavaduotojų ugdymui metodinis būrelis https://sites.google.com/site/2klpmb/
3 Bendrojo ugdymo mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/3klpmb/
4 Bibliotekininkų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/4klpmb/
5 Biologijos mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/biologijosmbklp/
6 Chemijos mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/chemijosmbklp/
7 Dailės mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/7klpmb/
8 Etikos mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/8klpmb/
9 Fizikos mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/fizikosmb/
10 Geografijos mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/geografijosmbklp/
11 Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/11klpmb/
12 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių metodinis būrelis https://sites.google.com/site/12klpmb/
13 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktoriaus pavaduotojų ugdymui metodinis būrelis https://sites.google.com/site/13klpmb/
14 Ikimokyklinio ugdymo logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/14klpmb/
15 Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/15klpmb/
16 Ikimokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo pedagogų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/16klpmb/
17 Informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/informaciniutechnologijumb/
18 Istorijos mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/18klpmb/
19 Kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/kunokulturosmb/
20 Lietuvių (gimtosios) kalbos mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/20klpmb/
21 Lietuvių (valstybinės) kalbos mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/21klpmb/
22 Matematikos mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/matematikosmbklp/
23 Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (muzikos mokyklų) direktorių pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/23klpmb/
24 Mokytojų padėjėjų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/24klpmb/
25 Muzikos mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/25klpmb/
26 Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų direktoriaus pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir metodininkų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/26klpmb/
27 Pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/27klpmb/
28 Prancūzų kalbos mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/28klpmb/
29 Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/29klpmb/
30 Psichologų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/30klpmb/
31 Rusų (gimtosios) kalbos mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/31klpmb/
32 Rusų (užsienio) kalbos mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/32klpmb/
33 Socialinių pedagogų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/33klpmb/
34 Šokio mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/34klpmb/
35 Teatro mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/35klpmb/
36 Technologijų mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/36klpmb/
37 Tikybos mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/37klpmb/
38 Ugdymo karjerai specialistų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/uksmbklp/
39 Vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis https://sites.google.com/site/39klpmb/
Back to top