2014 m. rugsėjo 15 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-200 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl kainų už atlygintinai teikiamas paslaugas Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre nustatymo“ pakeitimo. (parsisiųsti)

2017 m. spalio 19 d.  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-249 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl kainų už atlygintinai teikiamas paslaugas Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre nustatymo“ pakeitimo“. (parsisiųsti)

Back to top