Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje veiksmų ir priemonių planas 2021–2024 metams

Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime dalyvaujančių mokyklų sąrašas

Dalyvaujančių mokymuose pasirengiant diegti mokyklose atnaujinamas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas

Ką reikia žinoti

Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriaus pavaduotojų ugdymui apklausos apie pasiruošimą UTA mokyklose apibendrinti rezultatai (apklausa  atlikta 2021 m. gegužės mėn.)

Mokyklų vadovų mokymų (AUT) dalyvių sąrašas

Skaitmeninis ugdymo turinys: Švietimo portalas emokykla.lt

 

ATNAUJINTAME ŠVIETIMO PORTALE – PATOGESNĖ ATNAUJINTŲ PROGRAMŲ PRIEIGA

Padėdama pasiruošti atnaujintų bendrųjų programų (BP) diegimui, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia naudotis atnaujintu Švietimo portalu (www.emokykla.lt). Padėdama pasiruošti atnaujintų bendrųjų programų #diegimui, NŠA kviečia naudotis parengtais #ilgalaikių ugdymo planų pavyzdžiais.

Atnaujintame portale BP pateiktos interaktyviai ir struktūruotai, tarpusavyje susietos pagrindinės programų dalys (turinys, pasiekimai ir kompetencijos), galima paieška pačioje programoje. Prie programų nurodomos diegimui tinkamos skaitmeninės priemonės, vadovėliai bei metodinė medžiaga, taip pat pateikiamas tarpdalykinių temų turinys.

Mokytojai portale galės komentuoti, reitinguoti pateiktus išteklius bei priemones, taip pat patys pateikti ir dalintis savo pačių metodine medžiaga. Atnaujintame portale galima patogiau susipažinti su atnaujintomis bendrosiomis programomis, rasti bendrųjų programų sąsajas su metodine medžiaga, skaitmeninėmis mokymo priemonėmis.

Back to top