Galimybę formalizuoti neformaliuoju būdų įgytas kompetencijas Klaipėdoje siūlo 6 aukštosios mokyklos: 

  1. VšĮ Klaipėdos universitetas; 
  2. VšĮ Klaipėdos valstybinė kolegija;
  3. VšĮ LCC;
  4. VšĮ Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla; 
  5. VšĮ Lietuvos verslo kolegija;
  6. VšĮ Socialinių mokslų kolegija. 

Pateikę dokumentus apie neformaliuoju būdu įgytas žinias ir darbo patirtį liudijančius dokumentus, asmenys gali tikėtis, kad aukštoji mokykla užskaitys dalį studijų dalykų kreditų.

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir pripažinimo bendrieji principai

Back to top